1. februar 2017

Forskervejledning

Indholdskrav til dokumenter

Forsøg uden lægemidler

Skal du anmelde et forskningsprojekt med voksne over 18 år, som har handleevne, kan du finde vejledning her (også projekter med biologisk materiale eller medicinsk udstyr). Vælg

Skal du anmelde et forskningsprojekt i allerede udtaget biologisk materiale, hvor du søger om dispensation fra samtykke, kan du finde vejledning her.
Vælg

Skal du anmelde et forskningsprojekt på personer uden handleevne, som fx personer under 18 år eller voksne uden handleevne, kan du finde vejledning her (også projekter med biologisk materiale eller medicinsk udstyr).

Vælg

Skal du anmelde et forskningsprojekt, hvor du foretager omfattende kortlægning af arvemassen, kan du finde vejledning her (også projekter med børn samt projekter med dispensation fra samtykke). Vælg

Skal du anmelde et forskningsprojekt, der finder sted i akutte situationer, hvor et informeret eller stedfortrædende samtykke ikke er muligt, kan du finde vejledning her. Vælg

Skal du anmelde et forskningsprojekt med biologisk materiale udtaget ved obduktion (sundhedslovens kapitel 56) eller et forskningsprojekt med et mindre indgreb på afdøde, kan du finde vejledning her. Vælg

Forskning med lægemidler

Skal du anmelde et forskningsprojekt på habile, hvori der indgår forsøgslægemidler, kan du finde vejledning her. Vælg

Skal du anmelde et forskningsprojekt på personer uden handleevne, som fx personer under 18 år eller voksne uden handleevne, hvori der indgår forsøgslægemidler, kan du finde vejledning her.

Vælg

Skal du anmelde et forskningsprojekt, der finder sted i akutte situationer, hvor et informeret eller stedfortrædende samtykke ikke er muligt, og hvori der indgår forsøgslægemidler, kan du finde vejledning her.

Vælg

I øvrigt

Skal du anmelde en ændring i et allerede godkendt forskningsprojekt, kan du finde vejledning her. Vælg

Når du anmelder

Sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter skal anmeldes til en videnskabsetisk komité.
Læs mere

Læs her hvilke dokumenter, du skal indsende til komitéen, når du anmelder dit sundhedsvidenskabelige forskningsprojekt.
Læs mere

Skal min ansøgning sendes til en regional komité eller den nationale komité? Det får du svar på her. Læs mere

Det er den forsøgsansvarlige og sponsor, der skal anmelde forskningsprojektet. Læs mere

Din ansøgning skal indsendes elektronisk til den relevante komité. Se her, hvordan du gør.
Læs mere

Læs her om anmeldelse til andre relevante myndigheder.

Læs mere

Læs her om fælles anmeldelse af kliniske forsøg med lægemidler.


Læs mere

Forskervejledninger

Forskervejledningerne indeholder konkrete praktiske anvisninger til indholdet af dokumenterne i din anmeldelse.

De er suppleret af emnevejledninger, der vejleder om gældende retstilstand inden for et givet fagområde.

Tidligere vejledninger

Vejledning om anmeldelse og indberetningspligt mv. af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter kan fortsat være gældende for tidligere anmeldte projekter.

Vejledning om anmeldelse (6. januar 2014)

Vejledning om anmeldelse (januar 2012)