1. februar 2017

Gebyrer

NVK opkræver gebyr for anmeldelsen og behandling af projekter vedrørende særligt komplekse områder.

Der skal altid betales gebyr i projekter, som behandles af NVK. Den mellemoffentlige aftale, der fritager de offentlige hospitaler fra at betale gebyr til de regionale videnskabetiske komiteer, omfatter ikke gebyret for anmeldelse til NVK.

Når du modtager en kvitteringsmail for projektets modtagelse, af sekretariatet for NVK, vil der være vedhæftet et faktureringsoplysningsskema. Dette skal udfyldes og returneres til sekretariatet. Herefter modtager du en elektronisk faktura.

Gebyrsatser i 2017: 

  • Nye protokoller: kr.  5.092,00
  • Tillægsprotokoller: kr. 1.910,00

Læs mere om gebyrer i lovgrundlaget: BEK nr. 1159 af 8 dec. 2011.