1. februar 2017

Hvor skal jeg anmelde til?

Skal min ansøgning sendes til en regional komité eller den nationale komité? Det får du svar på her.
Du skal anmelde dit forskningsprojekt til den regionale komité for det område, hvor du som forsøgsansvarlig arbejder.

Som forsøgsansvarlig skal du derfor først og fremmest kontakte den relevante regionale videnskabsetiske komité. Her kan du få svar på spørgsmål i forhold til det konkrete forskningsprojekt.

Sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter vedrørende særligt komplekse områder skal dog anmeldes til NVK. Der er tale om følgende projekttyper: 

  • Sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, der vedrører børn, der angår kliniske forsøg med lægemidler, og som anmeldes via Voluntary Harmonisation Procedure (VHP).
  • Sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, som vedrører lægemidler til avanceret terapi.
  • Sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, der vedrører omfattende kortlægning af individets arvemasse, hvori der søges om dispensation efter § 10.
  • Sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, der vedrører psykokirurgi.

Multicenterforsøg skal anmeldes til den regionale komité for det område, hvor den koordinerende forsøgsansvarlige arbejder, medmindre multicenterforsøget vedrører de særligt komplekse sagsområder.

Find kontaktoplysninger på de regionale videnskabsetiske komitéer her.


Anmeld forsøg

Anmeld forsøg

Klik her, hvis du vil anmelde et forsøg.
Anmeld forsøg