1. februar 2017

Hvordan anmelder jeg elektronisk?

Din ansøgning skal indsendes elektronisk til den relevante komité. Se her, hvordan du gør.

Du ansøger elektronisk ved, at udfylde en anmeldelsesblanket på følgende link: http://www.drvk.dk/anmeldelse

Du skal derudover indsende følgende materiale til den kompetente videnskabsetiske komité:

  • Det samlede projektmateriale, som beskrevet i vejledningerne til anmeldelse.
  • Dokumentation for sponsors og den forsøgsansvarliges identitet.
  • Dokumentation for forsøgsansvarliges uddannelse og erfaring, herunder klinisk erfaring og forskningserfaring. Se Hvilke dokumenter skal jeg indsende?.

Ovenstående punkter skal sendes til den kompetente videnskabsetiske komités mailadresse, ved brug af digital signatur. Find kontaktoplysninger på de regionale videnskabsetiske komitéer.

Anmeldelse af lægemiddelforsøg kan ske via den fælles anmeldelsesportal DKMAnet (kun for kendte brugere af DKMAnet). Yderligere vejledning om dette kan findes på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.