Mette Hartlev

Mette Hartlev

Formand
Professor, dr. jur.
Tlf.: +45 22 47 95 98
Email: mette.hartlev@jur.ku.dk

Thomas G. Jensen

Thomas G. Jensen

Næstformand
Institutleder, professor, dr. med.
Tlf.:  +45 27 78 28 05
Email: thomas@biomed.au.dk

Anita Ulrich

Anita Ulrich

Ph.d. i humanistisk sundhedsvidenskab
Tlf.: +45 30 11 06 03
E-mail: aulrich@mail.dk

Anne-Mette Hvas

Anne-Mette Hvas

Professor, overlæge, ph.d.
Tlf.: +45 23 34 82 52
E-mail: annehvas@rm.dk

Jesper Ryberg

Jesper Ryberg

Professor i etik og retsfilosofi, dr. phil., ph.d.
Tlf.: +45 46 74 24 45
Email: ryberg@ruc.dk

Karen Brøndum-Nielsen

Karen Brøndum-Nielsen

Forskningskonsulent, professor, dr. med.
Tlf.: +45 21 66 52 05
Email: karen.broendum-nielsen@regionh.dk


Kirsten Ohm Kyvik

Kirsten Ohm Kyvik

Institutleder, professor, læge, ph.d.
Tlf.: +45 60 11 30 46
Email: kkyvik@health.sdu.dk

Klaus Bønnelykke

Klaus Bønnelykke

Overlæge, PhD, klinisk forskningslektor
Tlf.: +45 30 55 42 18
Email: kb@copsac.com

Lis Mancini

Lis Mancini

Regionsrådsmedlem
Tlf.: +45 22 52 07 48
Email: lis.mancini@rn.dk

Mads Hermansen

Mads Hermansen

Direktør, professor, dr. pæd., aut. psyk.
Tlf.: +45 40 55 24 05
Email: mh@madshermansen.dk

Mette Skalshøi Kjær

Mette Skalshøi Kjær

Overlæge, klinisk lektor , Ph.D
Tlf.: +45 42 49 22 99
Email: mette.skalshoei.kjaer@regionh.dk
Per Jess

Per Jess

Dr.med, konsulent
Tlf.: + 45 40 34 33 02
Email: pjss@regionsjaelland.dk
Raben Rosenberg

Raben Rosenberg

Klinikchef, professor, dr. med.
Tlf.: +45 25 37 20 77
Email: raben.rosenberg@regionh.dk