1. februar 2017

NVK-møder og tidsfrister

Af nedenstående liste fremgår, hvornår NVK holder møder i 2017. Du kan endvidere se hvilke tidsfrister, der gælder for indsendelse af mødemateriale.

Mødedatoer og tidsfrister 2017

NVK-møde Frist for indsendelse af materiale
27. januar 3. januar
3. marts 3. februar
7. april 10. marts
19. maj 21. april
30. juni 2. juni
25. august 28. juli
6. oktober 8. september
10. november 13. oktober
15. december 17. november

Du kan læse mere om anmeldelse til NVK her.

Tidsfristen gælder for anmeldelser af nye forskningsprojekter.

Anmeldelser af tillægsprotokoller, forespørgsler mv. behandles løbende.