18. juni 2019

NVK-møder og tidsfrister

Af nedenstående liste fremgår, hvornår NVK holder møder i 2019. Du kan endvidere se hvilke tidsfrister, der gælder for indsendelse af mødemateriale.

Mødedatoer og tidsfrister 2019

NVK-møde Frist for indsendelse af materiale
25. januar 28. december (2018)
22. februar 25. januar
29. marts 1. marts
3. maj 5. april
7. juni 10. maj
5. juli 7. juni
16. august 17. juli
20. september 23. august
25. oktober 27. september
15. november 18. oktober
13. december 15. november

Du kan læse mere om anmeldelse til NVK her

Tidsfristen gælder for anmeldelser af nye forskningsprojekter.

Anmeldelser af tillægsprotokoller, forespørgsler mv. behandles løbende.