19. december 2017

NVK-møder og tidsfrister

Af nedenstående liste fremgår, hvornår NVK holder møder i 2018. Du kan endvidere se hvilke tidsfrister, der gælder for indsendelse af mødemateriale.

Mødedatoer og tidsfrister 2018

NVK-møde Frist for indsendelse af materiale
26. januar 2. januar
9. marts 9. februar
20. april 16. marts
1. juni 4. maj
6. juli 8. juni
24. august 27. juli
5. oktober 7. september
9. november 12. oktober
14. december 16. november

Du kan læse mere om anmeldelse til NVK her.

Tidsfristen gælder for anmeldelser af nye forskningsprojekter.

Anmeldelser af tillægsprotokoller, forespørgsler mv. behandles løbende.