13. november 2017

Ledige stillinger

Her kan du se, om vi har ledige stillinger i sekretariat eller komité.

Åbent opslag: Medlemmer til National Videnskabsetisk Komité

Har du lyst til at indgå i kvalificerede debatter af videnskabsetik og sundhedsvidenskabelige forskning? Sundheds- og Ældreministeriet søger 5 medlemmer til National Videnskabsetisk Komité med henblik på tiltrædelse den 1. januar 2018. Medlemmerne vil blive udpeget af sundhedsministeren i samråd med ministeren for uddannelse og forskning.Enhver kan stille forslag til medlemmer af komitéen, herunder bringe sig selv i forslag.

Læs hele opslaget