Publikationer

Publikation / 21. september 2017

Svar til Sundheds- og Ældreministeriet om forskning på hjernedøde

I brevet giver Det Etiske Råd sammen med National Videnskabsetisk Komité en fælles vurdering af de videnskabsetiske og mere principielle etiske overvejelser, som en ændring af sundhedsloven vil medføre, for at muliggøre forskning på organer udtaget fra hjernedøde med henblik på transplantation

Se mere
Årsberetning / 21. april 2017

Årsberetning 2016

Læs de videnskabsetiske komiteers fælles årsberetning fra 2016.

Se mere
Publikation / 1. februar 2017

Samtykkeerklæringer

Komitésystemet har udarbejdet fortrykte standardsamtykkeerklæringer, som du kan anvende til dit forskningsprojekt. Se desuden gældende krav nedenfor, hvis du vælger ikke at anvende standarden.

Se mere
Årsberetning / 31. marts 2016

Årsberetning 2015

Læs de videnskabsetiske komiteers fælles årsberetning fra 2015.

Se mere
Publikation / 16. marts 2016

Auditrapport 2014

NVK har gennemført en audit i 2014, som handler om børneprojekter.

Se mere
Årsberetning / 1. april 2015

Årsberetning 2014

Læs de videnskabsetiske komiteers fælles årsberetning fra 2014.

Se mere
Årsberetning / 1. april 2014

Årsberetning 2013

Læs de videnskabsetiske komiteers fælles årsberetning fra 2013.

Se mere
Årsberetning / 1. april 2013

Årsberetning 2012

Læs de videnskabsetiske komiteers fælles årsberetning fra 2012.

Se mere
Årsberetning / 21. februar 2012

Årsberetning 2011

Læs Den Centrale Videnskabsetiske Komités årsberetning fra 2011.

Se mere
Publikation / 17. februar 2012

Information til kommunale forebyggelsesenheder

Når der iværksættes forebyggelsesprojekter, der skal evalueres, er det vigtigt, at kommunerne er opmærksomme på, at der her kan være tale om egentlig forskning, der skal anmeldes til og godkendes i det videnskabsetiske komitésystem før iværksættelse. Find mere information i denne folder.

Se mere