15. februar 2021

Tiltag iværksat på grund af COVID-19

Få her et overblik over tiltag, som NVK har sat i værk på grund af situationen med Coronavirus og COVID-19.

Opdatering 4. februar 2021: Guidance on the Management of Clinical Trials during the COVID-19 (Coronavirus) pandemic

Opdatering 17. marts 2020: Lægemiddelstyrelsen forkorter sagsbehandling af ansøgninger om COVID-19 medicinforsøg. Læs mere på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside


Vi er opmærksomme på, at COVID-19 har ekstraordinære konsekvenser for udførelsen af igangværende kliniske forsøg i Danmark. Der er flere faktorer som spiller ind, herunder karantæne af forsøgsdeltagere og nedlukninger pga. smitterisiko. Vi anerkender, at konsekvenserne af dette er flere protokolafvigelser end normalt. NVK anbefaler derfor, at komitésystemet følger de anbefalinger, der fremgår af Lægemiddelstyrelsens udstedte vejledning om ekstraordinære tiltag i kliniske forsøg under COVID-19 (opdateret 1. april).

Ændringer til eksisterende projekter, som konsekvens af COVID-19, der ligger udover de i Lægemiddelstyrelsens vejledning nævnte, skal som sædvanlig anmeldes til den regionale komité, for det område, hvori den forsøgsansvarlige har sit virke. Ændringer til projekter, der vedrører særlig komplekse områder, skal som sædvanlig anmeldes til den nationale komité (NVK).

Anmeldelse af nye kliniske forsøg i forbindelse med COVID-19 skal ske til den regionale komité for det område, hvori den forsøgsansvarlige har sit virke. Projekter, der vedrører særlig komplekse områder, skal anmeldes til NVK.

De videnskabsetiske komiteer har fokus på at prioritere, at behandlingen af ansøgninger om godkendelse af en vaccine mod COVID-19, herunder forsøg, der har sigte på at behandle COVID-19, fremskyndes.

Send mail til kontakt@nvk.dk eller kontakt din regionale komité med angivelse af “COVID-19” i emnefeltet.

Godkendte COVID-19 kliniske forsøg i Danmark

Her finder du en oversigt over videnskabsetisk godkendte sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter vedrørende COVID-19 i perioden 5. marts 2020 til 25. april 2022.

Videnskabsetisk godkendte COVID-19-forskningsprojekter

Se også Lægemiddelstyrelsens hjemmeside for en oversigt over godkendte lægemiddelforsøg i Danmark.