1. februar 2017

Om forskning på afdøde

Læs om krav og begreber knyttet til forskning på afdøde

Du kan finde reglerne om forskning på væv eller andet biologisk materiale, der er udtaget fra afdøde i Vejledning om forskning til afdøde.

For væv, der udtages fra forsøgspersoner og patienter i levende live henvises til Vejledning om brug af biologisk materiale i sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.

Forskning på afdøde skal anmeldes til en videnskabsetisk komité, medmindre der er tale om fuldstændigt anonymiseret materiale (§ 14, stk. 3).


Anmeld forsøg

Anmeld forsøg

Klik her, hvis du vil anmelde et forsøg.
Anmeld forsøg