Vederlag til forsøgspersoner

KORT FORTALT

Når man som frivillig forsøgsperson deltager i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt, er det i visse tilfælde muligt at få udbetalt et vederlag eller en anden ydelse herfor.

Der gælder forskellige regler for vederlaget, alt efter hvorvidt man deltager i forskningsprojektet som rask forsøgsperson eller som forsøgspatient – se nedenfor samt NVKs retningslinjer om vederlag til forsøgspersoner. Fælles for begge gælder dog, at vederlaget ikke må være egnet til at påvirke forsøgspersonen i dennes stillingtagen til deltagelse i projektet.

Her på siden kan du finde mere information om, hvilke regler der gælder for udbetaling af vederlag til forsøgspersoner. Du kan også finde spørgsmål og svar til emnet samt relevante juridiske retningslinjer. Hvis du ønsker at anmelde et projekt eller har spørgsmål til anmeldelse, kan du klikke på en af boksene i højre side.

Emnepræsentation / 1. februar 2017

Om vederlag til forsøgspersoner

Læs om krav og begreber knyttet til vederlag til forsøgspersoner

Se mere
Spørgsmål og svar Spørgsmål og svar
Spørgsmål og svar / 1. februar 2017

Spørgsmål og svar

Her har vi samlet svarene på nogle af de hyppigste spørgsmål, vi får om vederlag til forsøgspersoner

Se mere
Regler og retningslinjer
Regler og retningslinjer / 1. februar 2017

Regler og retningslinjer

Find relevante regler og retningslinjer knyttet til vederlag til forsøgspersoner.

Se mere
Anmeld forsøg

Anmeld forsøg

Klik her, hvis du vil anmelde et forsøg.
Anmeld forsøg