Forsker

KORT FORTALT

Her kan du hente vejledninger til dit forskningsprojekt. Forskervejledningerne finder anvendelse på anmeldelser, der indsendes fra 1. februar 2017, og erstatter de tidligere anmeldelsesvejledninger. Her på siden kan du også finde emner, som vedrører sundhedsvidenskabelige forskning samt praktiske oplysninger, som du kan have brug for som forsker.
Vejledninger til anmeldelse

Forskertjeklister

Få oplysninger om de indholdsmæssige krav, der stilles til forskningsprojektets protokol, deltagerinformation m.m. 

Læs mere

Når du anmelder

Er projektet anmeldelsespligtigt? Hvor skal projektet anmeldes? Hvilke dokumenter skal indsendes? Find svaret her.

Læs mere

Emner

Find information og vejledninger om de emner, som forskere og komitésystemet typisk beskæftiger sig med.

Læs mere

Afslutning af forsøg

Her finder du retningslinjerne for indberetning ved afslutning af forsøg samt et skema til indberetning.

Læs mere

Gebyrer

Når forskningsprojekter behandles af NVK pålægges et gebyr. Du kan få information om gebyret her.  

Læs mere

Kontrol

Her kan du læse om de regionale komiteers kontrol af godkendte forskningsprojekter samt finde den anvendte kontrolmanual. 

Læs mere

Klager

Hvis du ønsker at klage over en regional komités afgørelse, kan du finde oplysninger om formalia og frister her. 

Læs mere

Oftest stillede spørgsmål

Find svar på forskellige spørgsmål, som ofte stilles i forbindelse med et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt.

Læs mere

Kom godt i gang med klinisk forskning

På Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside kan du hente en vejledning om forberedelse og godkendelse af kliniske forsøg.

Hent publikation