15. juni 2020

Forskning i sensitive bioinformatiske sundhedsdata

Skal du anmelde et forskningsprojekt uden brug af biologisk materiale, men med allerede eksisterende data fra omfattende kortlægning af arvemassen eller fra billeddiagnostik kan du finde vejledning her (Studierne omhandler både data fra diagnostik og fra tidligere forskningsprojekter).