sundhedsperson sidder med tablet og kigger på sundhedsdata
15. juni 2020

Sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter

Fra og med den 15. juni 2020 skal sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter også anmeldes til de videnskabsetiske komitésystem.

Sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter er projekter, hvori der alene indgår forskning i de såkaldte ”tørre data”. Sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter (SDV-projekterne) omhandler forskning i sensitive bioinformatiske data.

SDV-projekterne omhandler:

  • Forskningsprojekter, hvori der ikke indgår biologisk materiale, men allerede eksisterende genom-data fra omfattende kortlægning af menneskets arvemasse, hvor genom-data enten stammer fra et tidligere forskningsprojekt eller stammer fra patientudredning/patientbehandling.
  • Forskningsprojekter, hvori der ikke indgår biologisk materiale, men allerede eksisterende billeddiagnostiske data fra et tidligere forskningsprojekt eller fra behandling ved anvendelse af billeddiagnostik.

Fokus er således på, at der er tale om ”genbrug” af allerede skabte data inden for genom-området eller billeddiagnostikken enten i forskningssammenhæng eller i behandlingssammenhæng. Forskningsformålet vil således være nyt.

Denne type projekter er særligt kendetegnet ved at omhandle meget omfangsrig og sensitiv information om enkeltpersoner, som kan indebære væsentlige helbredsfund om den enkelte, som evt. bør meldes tilbage til forsøgspersonen.

Sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter med sensitive bioinformatiske data skal anmeldes til National Videnskabsetisk Komité.

NB: Forskningsprojekter i ovenstående sensitive bioinformatiske data, som tillige omhandler mennesker eller menneskers biologiske materiale skal dog fortsat anmeldes til den regionale videnskabsetiske komité og anmeldes som et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt.

I tjeklisterne findes information om kravene til anmeldelse af de nye sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter med forskning i sensitive bioinformatiske data