Når du anmelder

Værd at vide

KORT FORTALT

Nedenfor kan du læse mere om procedurerne omkring anmeldelse af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.

Når du anmelder

Nedenfor kan du læse mere om procedurerne omkring anmeldelse af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.

Sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter skal anmeldes til en videnskabsetisk komité.
Læs mere

Læs her hvilke dokumenter, du skal indsende til komitéen, når du anmelder dit sundhedsvidenskabelige forskningsprojekt.
Læs mere

Skal min ansøgning sendes til en regional komité eller den nationale komité? Det får du svar på her. Læs mere

Det er den forsøgsansvarlige og sponsor, der skal anmelde forskningsprojektet. Læs mere

Din ansøgning skal indsendes elektronisk til den relevante komité. Se her, hvordan du gør.
Læs mere

Læs her om anmeldelse til andre relevante myndigheder.

Læs mere
Vejledninger til anmeldelse

Forskertjeklister

Få oplysninger om de indholdsmæssige krav, der stilles til forskningsprojektets protokol, deltagerinformation m.m. 

Læs mere

Emner

Find information og vejledninger om de emner, som forskere og komitésystemet typisk beskæftiger sig med.

Læs mere