9. juli 2020

Hvilke andre myndigheder skal jeg søge hos?

Anmeldelse af lægemiddelforsøg

Sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter med klinisk afprøvning af lægemidler (og i visse tilfælde også medicinsk udstyr) skal også anmeldes til Lægemiddelstyrelsen.

Se spørgsmål og svar om anmeldelse af kliniske lægemiddelforsøg til Lægemiddelstyrelsen, Introduktion til klinisk afprøvning af medicinsk udstyrVejledning til ansøgning om tilladelse til kliniske forsøg med lægemidler på mennesker, 30. juni 2016 og Vejledning til ansøgning om tilladelse til klinisk afprøvning af medicinsk udstyr.

Registerforskning uden biologisk materiale

Medmindre der er tale om et sundhedsdatavidenskabeligt forskningsprojekt, så skal registerforskningsprojekter, hvori der ikke indgår biologisk materiale, ikke anmeldes til det videnskabsetiske komitésystem. Her henvises til Det Koordinerende Organ for Registerforskning, KOR.

Hvis du ønsker at anvende oplysninger fra patientjournaler til et forskningsprojekt, så kræves der fra 1. juli 2020, tilladelse fra Regionsrådet i den region, hvor du som forsker har dit virke.

Har du brug for sundhedsdata i forbindelse med din forskning, kan du via Forskerservice i Sundhedsdatastyrelsen søge om registerdata på sundhedsområdet.