15. juni 2020

Hvor skal jeg anmelde til?

Skal min ansøgning sendes til en regional komité eller den nationale komité? Det får du svar på her.
Du skal anmelde dit forskningsprojekt til den regionale komité for det område, hvor du som forsøgsansvarlig arbejder.

Som forsøgsansvarlig skal du derfor først og fremmest kontakte den relevante regionale videnskabsetiske komité. Her kan du få svar på spørgsmål i forhold til det konkrete forskningsprojekt.

Sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter vedrørende særligt komplekse områder skal dog anmeldes til NVK. Der er tale om følgende projekttyper: 

  • Sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, som vedrører lægemidler til avanceret terapi.
  • Sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, der vedrører omfattende kortlægning af individets arvemasse, hvori der søges om dispensation efter § 10.
  • Sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, der vedrører psykokirurgi.
  • Sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt, der vedrører forskning på en afdød person som led i udtag af dennes organ.
  • Sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, der vedrører børn, der angår kliniske forsøg med lægemidler, og som anmeldes via Voluntary Harmonisation Procedure (VHP).
  • Sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt, der angår fase I-II kliniske cancerforsøg med lægemidler, og som anmeldes via Voluntary Harmonisation Procedure (VHP).
  • Sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter uden biologisk materiale med allerede eksisterende genom data eller allerede eksisterende billediagnostiske data.

Multicenterforsøg skal anmeldes til den regionale komité for det område, hvor den koordinerende forsøgsansvarlige arbejder, medmindre multicenterforsøget vedrører de særligt komplekse sagsområder.

Find kontaktoplysninger på de regionale videnskabsetiske komitéer her.

Anmeld forsøg

Anmeld forsøg

Klik her, hvis du vil anmelde et forsøg.
Anmeld forsøg