10. december 2018

Hvordan anmelder jeg elektronisk?

Din ansøgning skal indsendes elektronisk til den relevante komité. Se her, hvordan du gør.

Du ansøger elektronisk ved, at udfylde en anmeldelsesblanket på følgende link: http://www.drvk.dk/anmeldelse

Du skal derudover indsende følgende materiale til den kompetente videnskabsetiske komité:

Du skal underskrive den udfyldte anmeldelsesblanket og indsende sammen med projektmaterialet til den kompetente videnskabsetiske komité.

Du finder en oversigt over, hvilke dokumenter du skal indsende her: Hvilke dokumenter skal jeg indsende?

Du finder vedledninger til udfyldelse af projektmaterialet her: Forskertjeklister – indholdskrav til dokumenter

Underskrevet anmeldelsesblanket og projektmaterialet skal sendes til den kompetente videnskabsetiske komité ved brug af sikker post. Find kontaktoplysninger på de regionale videnskabsetiske komitéer

Sikker post til NVK

Skal du sende sikker post til NVK, skal du anvende NemID. På vores side med kontaktoplysninger finder du links til sikker post

Lægemiddelforsøg

Anmeldelse af lægemiddelforsøg kan ske via den fælles anmeldelsesportal DKMAnet (kun for kendte brugere af DKMAnet). Yderligere vejledning om dette kan findes på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside