12. marts 2020

Årsrapporter

National Videnskabsetisk Komités årsrapporter har til formål at informere Sundheds- og Ældreministeriets departement, Finansudvalget, Rigsrevisionen og Finansministeriet om komiteens økonomiske og faglige resultater.