1. februar 2017

Den Videnskabsetiske Hæderspris

Hædersprisen bliver tildelt en person, en gruppe, en organisation eller virksomhed, som har gjort en fremragende og tankevækkende indsats på det videnskabsetiske område i relation til sundhed og sygdom.

Den Centrale Videnskabsetiske Komité indstiftede i 2002 Den Videnskabsetiske Hæderspris. Denne tradition videreføres af National Videnskabsetisk Komité.

Hædersprisen uddeles hvert andet år i forbindelse med komitésystemets årsmøde og tildeles en person, en gruppe, en organisation eller virksomhed, som har gjort en fremragende og tankevækkende indsats på det videnskabsetiske område i relation til sundhed og sygdom.

Hædersprisen består af et diplom og et symbolsk beløb på 10.000 kr.

Prismodtager vælges af et særligt udvalg – nedsat af National Videnskabsetisk Komité – på basis af forslag fra blandt andet de regionale videnskabsetiske komiteer.

Modtagere af hædersprisen

Knud Rasmussen
Hæderspris / 11. december 2018

Hæderspris 2018

Hædersprisen blev i 2018 tildelt forskningskonsulent dr. med. Knud Rasmussen.

Se mere
Hæderspris / 5. oktober 2016

Hæderspris 2016

Hædersprisen blev i 2016 tildelt professor, forskningsleder og overlæge Tine Brink Henriksen

Se mere
Hæderspris / 18. september 2014

Hæderspris 2014

Hædersprisen blev i 2014 tildelt Kennedy Centret, Rigshospitalet repræsenteret ved professor, overlæge, dr. med. Karen Brøndum-Nielsen.

Se mere
Hæderspris / 26. september 2012

Hæderspris 2012

Hædersprisen blev i 2012 tildelt professor, ph.d., dr.h.c., forskningschef, overlæge Erik Simonsen

Se mere
Hæderspris / 23. september 2010

Hædersprisen 2010

Hædersprisen blev i 2010 tildelt professor, overlæge, dr. med. Mikael Rørth

Se mere
Hæderspris / 25. september 2008

Hædersprisen 2008

Hædersprisen blev i 2008 tildelt professor, overlæge, dr. med. Gorm Greisen

Se mere
Hæderspris / 27. september 2006

Hædersprisen 2006

Hædersprisen blev i 2006 tildelt Det Danske Tvillingeregister repræsenteret ved professor, dr. med. Kaare Christensen

Se mere
Hæderspris / 23. september 2004

Hædersprisen 2004

Hædersprisen blev i 2004 tildelt Onkologisk Afdeling D, Århus Sygehus, repræsenteret ved forskningsleder, professor Hans von der Maase

Se mere
Povl Riis modtager hædersprisen i 2002
Hæderspris / 29. april 2002

Hædersprisen 2002

Hædersprisen blev i 2002 tildelt professor, dr. med. Povl Riis

Se mere