Povl Riis modtager hædersprisen i 2002
29. april 2002

Hædersprisen 2002

Hædersprisen blev i 2002 tildelt professor, dr. med. Povl Riis

Den Videnskabsetiske Hæderspris uddeltes for første gang  på det videnskabsetiske komitésystems årsmøde den 29. april 2002. 

Hædersprisen blev tildelt Den Centrale Videnskabsetiske Komités tidligere, mangeårige formand, professor, dr. med. Povl Riis.

Prisen blev overrakt af direktør Dan Jensen, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.  


Motiveringen for tildelingen var:

"Professor, dr. med. Povl Riis er dansk og international pionér på det videnskabsetiske område. Han har i en lang årrække med styrke og engagement fremført det videnskabsetiske budskab i den sundhedsvidenskabelige forskning og medvirket til, at Danmark lovgivningsmæssigt i dag er et af verdens fremmeste lande.

Han er dybt respekteret internationalt for sit engagement og sin viden. Han har fra 1979 til 1998 været formand for Den Centrale Videnskabsetiske Komité."


Professor, dr. med. Poul Riis holdt foredrag for årsmødet om udviklingen af videnskabsetikken i Danmark og internationalt.  Læs foredraget i Årsberetningen for 2002, s. 19-24.