23. september 2004

Hædersprisen 2004

Hædersprisen blev i 2004 tildelt Onkologisk Afdeling D, Århus Sygehus, repræsenteret ved forskningsleder, professor Hans von der Maase

På billedet ses: Medarbejdere fra Afdeling D, Aarhus Sygehus med prismodtager Hans von der Maase yderst til venstre sammen med Den Centrale Videnskabsetiske Komités formand Finn Kamper Jørgensen og Indenrigs- og Sundhedsminister Lars Lykke Rasmussen.


Den Videnskabsetiske Hæderspris uddeltes for anden gang på det videnskabsetiske komitésystems årsmøde den 23. september 2004.

Hædersprisen blev tildelt Afdeling D, Aarhus Sygehus repræsenteret ved forskningsleder, professor, Hans von der Maase.

Prisen blev overrakt af Indenrigs- og Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen. 


Motiveringen for tildelingen var:

"Onkologisk Afdeling D har gennem mange år været hjemsted for et højt forskningsniveau inden for kræft, nationalt og internationalt. Det videnskabsetiske aspekt har haft en væsentlig placering i forskningen. Afdelingen har vægtet såvel hensynet til at nå forskningsmæssige resultater til gavn for patienterne som hensynet til den enkelte deltager, herunder at deltageren har været klart og godt orienteret. Afdelingen tjener som forbillede for en sygehusafdeling med høj videnskabsetik i forskningen."

Læs uddrag af ministerens overrækkelsestale i Årsberetningen for 2004, s. 8 - 10.

Læs forskningsleder, professor, Hans von der Maases takketale i boksen til højre. 
Prismodtagers takketale

Forskningsleder, professor Hans von der Maases takketale

Læs talen