27. september 2006

Hædersprisen 2006

Hædersprisen blev i 2006 tildelt Det Danske Tvillingeregister repræsenteret ved professor, dr. med. Kaare Christensen

På billedet ses: Forrest fra venstre prismodtager Kaare Christensen, formand for Den Centrale Videnskabsetiske Komité Finn Kamper-Jørgensen,  næstformand for Den Centrale Videnskabsetiske Komité Anne-Marie Bønløkke Larsen. Bagest fra venstre ses departementschef Christian Schønau samt  medarbejdere fra Tvillingeregistret


Den Videnskabsetiske Hæderspris uddeltes for tredje gang på det videnskabsetiske komitésystems årsmøde den 27. september 2006.

Hædersprisen blev tildelt Det Danske Tvillingeregister, Syddansk Universitet  repræsenteret ved professor, dr. med. Kaare Christensen.

Prisen blev overrakt af departementschef Christian Schønau, Indenrigs- og Sundhedsminsiteriets.


Motiveringen for tildelingen var: 

"Det Danske Tvillingregister, Syddansk Universitet, der blev oprettet i 1954 er enestående i sin art. Der er her registreret tvillingefødsler i Danmark fra 1870.

Formålet med oprettelsen var at belyse indflydelsen af arv og miljø på udviklingen af sygdomme, og registeret har dannet grundlag for megen væsentlig national og international forskning.

Det videnskabsetiske aspekt har været meget afgørende for tvillingeforskere, der har prioriteret at bruge mange ressourcer på arbejdet med henvendelse og information til både tvillingerne og eventuelle familiemedlemmer. Disse har måttet tåle mange henvendelser, således at de har været klart og godt informerede."

Læs uddrag af departementschef Christians Schønaus overrækkelsestale i Årsberetningen for 2006. 

Læs professor, dr. med. Kaare Christensens takketale  i boksen til højre.


Prismodtagers takketale

Professor, dr.med. Kaare Christensens takketale

Læs talen