25. september 2008

Hædersprisen 2008

Hædersprisen blev i 2008 tildelt professor, overlæge, dr. med. Gorm Greisen

På billedet ses fra venstre: Formand for Den Centrale Videnskabsetiske Komité Johannes Gaub, prismodtager Gorm Greisen og departementschef Kristian Wendelboe.


Den Videnskabsetiske Hæderspris uddeltes for fjerde gang på det videnskabsetiske komitésystems årsmøde den 25. september 2008.

Hædersprisen blev tildelt professor, overlæge, dr. med. Gorm Greisen, Neonatalklinikken, Rigshospitalet.

Prisen blev overrakt af departementschef Kristian Wendelboe, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.


Motiveringen for tildelingen var: 

"Professor, overlæge dr. med. Gorm Greisen har siden 1991 stået i spidsen for Rigshospitalets forskning inden for neonatalogi. Det er forskning på internationalt niveau i et område, hvor grænsen mellem liv og død konstant flyttes, og hvor der til trods for mange klinisk-etiske overvejelser omkring fødsel og børneoverlevelse udføres vigtig og banebrydende forskning under iagttagelse af videnskabsetisk stringens. Hans søgen efter non-invasive muligheder til at undersøge neonatale på en etisk forsvarlig måde er enestående, ligesom han konstant i sin forskning har afvejet det etisk forsvarlige mod det videnskabeligt optimale hos denne gruppe. Han forstår på fornem vis at afbalancere disse hensyn."

Læs professor, overlæge, dr. med. Gorm Greisens takketale i boksen til højre.


Prismodtagers takketale

Professor, overlæge, dr. med. Gorm Greisens takketale

Læs talen