23. september 2010

Hædersprisen 2010

Hædersprisen blev i 2010 tildelt professor, overlæge, dr. med. Mikael Rørth

På billedet ses fra venstre: Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder, formand for Den Centrale Videnskabsetiske Komité Johannes Gaub, prismodtager Mikael Rørth og næstformand for Den Centrale Videnskabsetiske Komité Nina Berrig.


Den Videnskabsetiske Hæderspris uddeltes for femte gang på det videnskabsetiske komitésystems årsmøde den 23. september 2010. 

Hædersprisen blev tildelt professor, overlæge, dr. med. Mikael Rørth, Onkologisk Afdeling, Rigshospitalet.

Prisen blev overrakt af Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder.


Motiveringen for tildelingen var:
”Professor, overlæge, dr. med. Mikael Rørth har udført forskning sammen med en række fremtrædende kollegaer, særligt indenfor medicinsk kræftbehandling. Han er dog først og fremmest klinikeren, som har stået for kravet om forskningsbasering af kræftbehandlingen, og som har sat den enkelte patient i centrum. Han har ydet en betydelig indsats for, at såvel den lægelige behandling, som pleje, omsorg og rehabilitering foregår på et evidensbaseret og videnskabsetisk grundlag. Mikael Rørth har været aktiv i en række organisatoriske sammenhænge, der berører kræft og etik, og også i den offentlige debat om kræftpatienters og den kliniske forsknings vilkår.”

Læs overlæge, dr. med. Mikael Rørths takketale i boksen til højre.

Prismodtagers takketale

Professor, overlæge, dr. med. Mikael Rørths takketale

Læs talen