1. februar 2017

Links

Nedenfor finder du links til andre sider med relevante informationer

Danske links

Komiteer

De Videnskabsetiske Komitéer for Region Hovedstaden

De Videnskabsetiske Komitéer for Region Midtjylland

De Videnskabsetiske Komitéer for Region Syddanmark

Den Videnskabsetiske Komité for Region Sjælland

Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland

Den Færøske Komité for Videnskabsetik

Det Videnskabsetiske Udvalg for Sundhedsvidenskabelig Forskning i Grønland

Myndigheder

Sundheds- og Ældreministeriet

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Lægemiddelstyrelsen

Lægemiddelstyrelsen medicinsk udstyr

Sundhedsstyrelsen

Datatilsynet

Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed

Andre

Det Etiske Råd

Vævsanvendelsesregisteret

GCP-enhederne i Danmark

GCP-enheden ved Københavns Universitetshospital

GCP-enheden ved Aalborg og Aarhus Universitetshospitaler 

GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Center for Bioetik og Nanoetik ved Aarhus Universitet

Baggrundsmateriale

Betænkning om det videnskabsetiske komitésystem i Danmark, nr. 1515, marts 2010

Fælleserklæring om kliniske lægemiddelforsøg og noninterventionsforsøg mellem Lægemiddelindustriforeningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) og Lægeforeningen (LF), 18. december 2014

Lægemiddelindustriforeningen – om registrering af kliniske forsøg og offentliggørelse af resultater

Internationale links

Videnskabsetiske Komitéer

NEM - Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (Norge)

Forskningsetisk bibliotek, De nasjonale forskningsetiske komiteene (Norge)

God forskning – bedre helse — Lov om medisinsk og helsefaglig forskning, som involverer mennesker, humant biologisk materiale og helseopplysninger (helseforskningsloven) (Norge)

Centrala etikprövningsnämnden (Sverige)

The Swedish National Council on Medical Ethics (SMER) (Sverige)

CODEX - samlingen av regler och riktlinjer för forskning, Uppsala Universitet (Sverige)

Centre for Research Ethics & Bioethics (CRB) Uppsala University - the Ethics Blog (Sverige)

The National Bioethics Committee, Vísindasiðanefndar, (Island)

Das Deutsche Referenzzentrum für Ethik in den Biowissenschaften (DRZE) (Tyskland)

Belgian Advisory Committee on Bioethics (Belgien)

The Central Committee on Research Involving Human Subjects (CCMO) (Holland)

Lithuanian Bioethics Committee (Litauen)

Health Research Authority (England)

Medical Research Council (England)

The Nuffield Council on Bioethics (independent body advising policy makers and stimulating debate in bioethics) (England)

EU

European Union activities regarding position in science and innovation (EU)

The European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE) (EU)

The European Forum for Good Clinical Practice (EFGCP) (EU)

The Council of Europe bioethics (EU)

EU Clinical Trials Register

European Network of Research Ethics Committees - EUREC

European Centre for Clinical Research Training

The European Medicines Agency (EMA) (EU)

Andre myndigheder og lignende

UNESCO - Social and Human Sciences - Bioethics

Universal Declaration on Bioethics and Human Rights (UNESCO)

The Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS)

(Vancouver-konventionen – find nyeste opdaterede på) Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals (International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)

International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations (IFPMA)

Food and Drug Administration, Clinical Trials and Human Subject Protection (FDA) (USA)

ClinicalTrials.gov U.S. National Institutes of Health (USA)

Training and Resources in Research Ethics Evaluation (mostly for Africa)

Baggrundsmateriale

The European Code of Conduct for Research Integrity, (European Science Foundation (ESF)), (ALL European Academies)

Guide N°.1 Establishing Bioethics Committees (UNESCO)

International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects (CIOMS)

The Singapore Statement on Research Integrity (World Conference on Research Integrity)