Komitémedlemmer

Mette Hartlev

Mette Hartlev

Formand
Professor i sundhedsret på Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, cand.jur., ph.d., dr. jur.
Tlf.: +45 22 47 95 98
Email: mette.hartlev@jur.ku.dk


Thomas G. Jensen

Thomas G. Jensen

Næstformand
Institutleder for Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet, professor, dr. med. DMSc, MPG.
Tlf.:  +45 27 78 28 05
Email: thomas@biomed.au.dk


Anne-Marie Gerdes

Anne-Marie Axø Gerdes

Professor, overlæge, ph.d., klinisk genetisk afd., Rigshospitalet.
Tlf.: +45 41 41 55 22
E-mail: anne-marie.gerdes@regionh.dk

Claus Ekstrøm

Professor på Biostatistisk afdeling, Københavns Universitet, cand.scient., Phd. 
Tlf.: +45 50 55 82 28
Email: ekstrom@sund.ku.dk


Finn Cilius Nielsen

Professor, Institut for klinisk medicin, Københavns Universitet
Tlf.: +45 51 68 45 32
E-mail: finn.cilius.nielsen@regionh.dk

Jesper Ryberg

Jesper Ryberg

Professor i etik og retsfilosofi, dr. phil., ph.d.
Tlf.: +45 46 74 24 45
Email: ryberg@ruc.dkKenneth Nielsen

RVK Sjælland, lægmedlem i den regionale komité, (medlem af Regionsrådet)
Tlf.: +45 58 57 24 90
E-mail: kennen@regionsjaelland.dk

Kirsten Ohm Kyvik

Kirsten Ohm Kyvik

Professor, gæsteforsker, institutleder for Klinisk Institut, Syddansk Universitet, læge, ph.d., MPM
Tlf.: +45 60 11 30 46
Email: kkyvik@health.sdu.dk


Klaus Bønnelykke

Klaus Bønnelykke

Overlæge, ph.d., speciallæge i pædiatri, klinisk forskningslektor på Københavns Universitet
Tlf.: +45 30 55 42 18
Email: kb@copsac.com


Lise Kirstine Gormsen

Ph.d., cand.med., MHH, lektor, uddannelsesansvarlig overlæge på Aarhus Universitetshospital, Institut for klinisk medicin, Funktionelle lidelser
Tlf.: +45 78 46 43 10
E-mail: lisgor@rm.dk

Louise Ahle

Psykolog (cand.psych.)
Tlf.: +45 41 41 48 73
E-mail: louise.ahle.jensen@gmail.com

Mads Hermansen

Mads Hermansen

Direktør, dr. pæd., aut. psyk. Professor på Universitetet i Agder
Tlf.: +45 40 55 24 05
Email: mh@madshermansen.dk


Marlene Briciet Lauritsen

RVK N, klinisk professor, Klinisk institut, leder af forskningsenhed for Børne- og ungdomspsykiatri, Aalborg, medlem af den regionale komité
Tlf.: +45 40 23 41 12
E-mail: marlene.lauritsen@rn.dk