Komitémedlemmer

Mette Hartlev

Mette Hartlev

Formand
Professor i sundhedsret på Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, cand.jur., ph.d., dr. jur.
Tlf.: +45 22 47 95 98
Email: mette.hartlev@jur.ku.dk


Thomas G. Jensen

Thomas G. Jensen

Næstformand
Institutleder for Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet, professor, dr. med. DMSc, MPG.
Tlf.:  +45 27 78 28 05
Email: thomas@biomed.au.dk


Anita Ulrich

Anita Ulrich

Adjunkt, cand.scient.anth., ph.d. i humanistisk sundhedsvidenskab
Tlf.: +45 30 11 06 03
E-mail: aulrich@mail.dkAnne-Mette Hvas

Anne-Mette Hvas

Professor, overlæge, ph.d., speciallæge i klinisk biokemi
Tlf.: +45 23 34 82 52
E-mail: annehvas@rm.dk


Claus Ekstrøm

Professor på Biostatistisk afdeling, Københavns Universitet, cand.scient., Phd. 
Tlf.: +45 50 55 82 28
Email: ekstrom@sund.ku.dk


Jesper Ryberg

Jesper Ryberg

Professor i etik og retsfilosofi, dr. phil., ph.d.
Tlf.: +45 46 74 24 45
Email: ryberg@ruc.dkKirsten Ohm Kyvik

Kirsten Ohm Kyvik

Professor, gæsteforsker, institutleder for Klinisk Institut, Syddansk Universitet, læge, ph.d., MPM
Tlf.: +45 60 11 30 46
Email: kkyvik@health.sdu.dk


Klaus Bønnelykke

Klaus Bønnelykke

Overlæge, ph.d., speciallæge i pædiatri, klinisk forskningslektor på Københavns Universitet
Tlf.: +45 30 55 42 18
Email: kb@copsac.com


Lis Mancini

Lis Mancini

Regionsrådsmedlem
Tlf.: +45 22 52 07 48
Email: lis.mancini@rn.dk
Lisbeth Tranebjærg

Lisbeth Tranebjærg

Overlæge, ph.d., speciallæge i klinisk genetik, Professor I klinisk og audiogenetisk genetik, Rigshospitalet/Kennedy Centret, ph.d.
Tlf.: +45 21 25 45 32
Email: lisbeth.tranebjaerg@regionh.dk


Mads Hermansen

Mads Hermansen

Direktør, dr. pæd., aut. psyk. Professor på Universitetet i Agder
Tlf.: +45 40 55 24 05
Email: mh@madshermansen.dk


Per Jess

Per Jess

Dr.med., speciallæge i kirurgi og kirurgisk gastroenterologi
Tlf.: + 45 40 34 33 02
Email: pjss@regionsjaelland.dk
Raben Rosenberg

Raben Rosenberg

Klinikchef for Psykiatrisk Center Amager, professor, dr. med.
Tlf.: +45 25 37 20 77
Email: raben.rosenberg@regionh.dk