18. juni 2019

NVK-møder og tidsfrister

Af nedenstående liste fremgår, hvornår NVK holder møder i 2020. Du kan endvidere se hvilke tidsfrister, der gælder for indsendelse af mødemateriale.

Mødedatoer og tidsfrister 2020

NVK-møde Frist for indsendelse af materiale
24. januar 27. december (2019)
28. februar 31. januar
27. marts 28. februar
1. maj 3. april
29. maj 1. maj
3. juli 5. juni
14. august 10. juli
25. september 28. august
30. oktober 2. oktober
4. december 6. november

Du kan læse mere om anmeldelse til NVK her

Tidsfristen gælder for anmeldelser af nye forskningsprojekter.

Anmeldelser af tillægsprotokoller, forespørgsler mv. behandles løbende.