20. maj 2020

International Clinical Trials Day

Hvert år den 20. maj markerer man verden over værdien af kliniske forsøg med International Clinical Trials Day – den internationale kliniske forsøgsdag. Dagen er en markering af værdien af forsøgspersoners og forskeres bidrag til gennemførelse af kliniske forsøg.

Gennemførelse af kliniske forsøg er fundamentet for udvikling af nye behandlinger, der kommer patienter og samfund til gavn. Kliniske forsøg skaber viden og vished om behandlingers sikkerhed og effekt. I Danmark har vi et meget stærkt miljø for kliniske forsøg. Vi har effektive myndigheder, et velorganiseret sundhedsvæsen, dygtige læger og sygeplejersker, engagerede patienter og stærke virksomheder. Og vigtigst af alt: Et godt samarbejde mellem alle parter.

Den 20. maj er valgt til markering af International Clinical Trials Day, da den britiske skibslæge, James Lind den 20. maj 1747 startede det første moderne kliniske forsøg. Han undersøgte effekten af seks forskellige behandlinger af søfolk, der alle led af skørbug. 12 sømænd indgik i forsøget, de blev inddelt i 6 grupper, med to sømænd i hver gruppe. Hver gruppe fik forskellig behandling, og behandlingen forløb over 14 dage. De seks forskellige behandlinger var:

 • Én liter cider
 • 25 ml vitriol-eliksir (fortyndet svovlsyre)
 • 18 ml eddike tre gange daglig før måltid
 • Et halvt krus havvand
 • To appelsiner og en citron (dog kun i seks dage, da forrådet slap op)
 • Medicinsk pasta bestående af hvidløg, sennepsfrø, tørrede radiser samt gummi

animeret gif, der viser ingredienser i skibslægen John Linds forsøg i 1747

Resultatet var, at de to sømænd, der fik citrusfrugter, fik “the most sudden and good visible effects”.

Vidste du:

 • At alle kliniske forsøg skal godkendes af en videnskabsetisk komité, inden de kan starter, herunder også af Lægemiddelstyrelsen, hvis der indgår lægemidler.
 • At alle kliniske forsøg er underlagt omfattende regulering og kontrol, der har til formål at beskytte de deltagende forsøgspersoner.
 • At forsøgspersoners deltagelse i kliniske forsøg skal ske på baggrund af et skriftligt informeret samtykke.
 • At alle nye lægemidler skal testes i kliniske lægemiddelforsøg, inden de kan godkendes af myndighederne og efterfølgende bringes på markedet.
 • At Danmark er det land i Europa, hvor der gennemføres flest kliniske lægemiddelforsøg (per indbygger).
 • At der lige nu pågår mere end 50 kliniske forsøg i Danmark, der er målrettet undersøgelse og udvikling af behandling af Covid-19.
 • At de videnskabsetiske komiteer behandler over 1.200 nye projekter om året, heraf 300 kliniske lægemiddelforsøg. Hvert år anmeldes over 2.400 nye tillæg til eksisterende projekter. Se mere i komitésystemets årsberetning for 2019