Christa Kjøller

Christa Lundgaard Kjøller

Sekretariatschef, cand.jur.
E-mail: ck@dketik.dk
Mobil: +45 72 21 68 52

Ann-Sofie Lydiksen Nygaard

Ann-Sofie Lydiksen Nygaard

Fuldmægtig, cand.jur.
E-mail: aln@dketik.dk
Mobil: +45 72 21 85 68

Karen Kiilerich

Karen Kiilerich

Specialkonsulent, cand. jur.
E-mail: kaki@dketik.dk
Mobil: +45 72 21 68 51

Lise Aagaard

Lise Aagaard

Specialkonsulent, cand. jur.
E-mail: laa@dketik.dk
Mobil: +45 72 21 66 70

Maj Vigh

Maj Vigh

Chefkonsulent, cand. jur.
E-mail: mvi@dketik.dk
Mobil: +45 72 21 68 54

Mette Luise Nielsen

Mette Luise Nielsen, barsel

Specialkonsulent, cand. jur.
E-mail: mln@dketik.dk
Tel: +45 72 21 85 58

Sadiye Müge Erdölek

Sadiye Müge Erdölek

Fuldmægtig, cand. jur.
E-mail: sme@dketik.dk
Tlf.: 72 21 66 71

Susanne Pihl Jakobsen

Susanne Pihl Jakobsen

Chefkonsulent, cand. jur.
E-mail: spj@dketik.dk
Mobil: +45 72 21 68 50

Ebba Johnsen

Ebba johnsen

Sekretær
Økonomi og administration
E-mail: ebj@dketik.dk
Mobil: +45 72 21 68 70

Jesper Møller-Fink

Jesper Møller-Fink

Web- og kommunikationsmedarbejder
Cand.mag.
E-mail: jmf@dketik.dk
Mobil: +45 72 21 68 67