Publikationer

Årsberetning / 16. marts 2021

Årsberetning 2020

Læs de videnskabsetiske komiteers fælles årsberetning fra 2020.

Se mere
Forside på Årsberetning 2019 Forside på Årsberetning 2019
Årsberetning / 1. maj 2020

Årsberetning 2019

Læs de videnskabsetiske komiteers fælles årsberetning fra 2019.

Se mere
Årsberetning 2018 forside
Årsberetning / 2. april 2019

Årsberetning 2018

Læs de videnskabsetiske komiteers fælles årsberetning fra 2018.

Se mere
Årsberetning 2017 forside
Årsberetning / 23. marts 2018

Årsberetning 2017

Læs de videnskabsetiske komiteers fælles årsberetning fra 2017.

Se mere
Publikation / 21. september 2017

Svar til Sundheds- og Ældreministeriet om forskning på hjernedøde

I brevet giver Det Etiske Råd sammen med National Videnskabsetisk Komité en fælles vurdering af de videnskabsetiske og mere principielle etiske overvejelser, som en ændring af sundhedsloven vil medføre, for at muliggøre forskning på organer udtaget fra hjernedøde med henblik på transplantation

Se mere
Årsberetning / 21. april 2017

Årsberetning 2016

Læs de videnskabsetiske komiteers fælles årsberetning fra 2016.

Se mere
Publikation / 1. februar 2017

Samtykkeerklæringer

Komitésystemet har udarbejdet fortrykte standardsamtykkeerklæringer, som du kan anvende til dit forskningsprojekt. Se desuden gældende krav nedenfor, hvis du vælger ikke at anvende standarden.

Se mere
Årsberetning / 31. marts 2016

Årsberetning 2015

Læs de videnskabsetiske komiteers fælles årsberetning fra 2015.

Se mere
Publikation / 16. marts 2016

Auditrapport 2014

NVK har gennemført en audit i 2014, som handler om børneprojekter.

Se mere
Årsberetning / 1. april 2015

Årsberetning 2014

Læs de videnskabsetiske komiteers fælles årsberetning fra 2014.

Se mere
Årsberetning / 1. april 2014

Årsberetning 2013

Læs de videnskabsetiske komiteers fælles årsberetning fra 2013.

Se mere
Årsberetning / 1. april 2013

Årsberetning 2012

Læs de videnskabsetiske komiteers fælles årsberetning fra 2012.

Se mere
Årsberetning / 21. februar 2012

Årsberetning 2011

Læs Den Centrale Videnskabsetiske Komités årsberetning fra 2011.

Se mere
Publikation / 17. februar 2012

Information til kommunale forebyggelsesenheder

Når der iværksættes forebyggelsesprojekter, der skal evalueres, er det vigtigt, at kommunerne er opmærksomme på, at der her kan være tale om egentlig forskning, der skal anmeldes til og godkendes i det videnskabsetiske komitésystem før iværksættelse. Find mere information i denne folder.

Se mere
Årsberetning / 7. februar 2011

Årsberetning 2010

Læs Den Centrale Videnskabsetiske Komités årsberetning fra 2010.

Se mere
Publikation / 6. oktober 2010

Kontrolmanual

Til brug for de regionale videnskabsetiske komiteers kontrol af godkendte forskningsprojekter.

Se mere
Årsberetning / 16. februar 2010

Årsberetning 2009

Læs Den Centrale Videnskabsetiske Komités årsberetning fra 2009.

Se mere
Årsberetning / 26. marts 2009

Årsberetning 2008

Læs Den Centrale Videnskabsetiske Komités årsberetning fra 2008.

Se mere
Årsberetning / 20. februar 2008

Årsberetning 2007

Læs Den Centrale Videnskabsetiske Komités årsberetning fra 2007.

Se mere
Årsberetning / 15. februar 2007

Årsberetning 2006

Læs Den Centrale Videnskabsetiske Komités årsberetning fra 2006.

Se mere