Jeg vil anmelde et projekt
etiske temaer grafik

ER DU FORSKER?

Find vejledning om krav til dit forskningsprojekt og proceduren for anmeldelse

Læs mere
medlemmer grafik

ER DU FORSØGSPERSON?

Find oplysninger om dine rettigheder som forsøgsperson samt andre praktiske informationer

Læs mere
om Det Etiske Råd grafik

OM NVK

Find praktiske oplysninger og information om National Videnskabsetisk Komité

Læs mere

Genveje

Hvad skal jeg anmelde?

Læs mere
Bivirkninger

Bivirkninger

Læs mere

Hvor skal jeg anmelde til?

Læs mere

Aktuelt

Oplysning fra RVK M i forbindelse med IPSYCH-forskningsprojekt

I forlængelse af artikel af 3. oktober 2018 i Molecular Psychiatry af Thomas Birk Kristiansen og Anders Beich, henviser NVK til en udtalelse fra De Videnskabsetiske Komitéer for Region Midtjylland.