21. januar 2019

Hvilke andre myndigheder skal jeg søge hos?

Anmeldelse af lægemiddelforsøg

Sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter med klinisk afprøvning af lægemidler (og i visse tilfælde også medicinsk udstyr) skal også anmeldes til Lægemiddelstyrelsen.

Se spørgsmål og svar om anmeldelse af kliniske lægemiddelforsøg til Lægemiddelstyrelsen, Introduktion til klinisk afprøvning af medicinsk udstyrVejledning til ansøgning om tilladelse til kliniske forsøg med lægemidler på mennesker, 30. juni 2016 og Vejledning til ansøgning om tilladelse til klinisk afprøvning af medicinsk udstyr.

Registerforskning uden biologisk materiale

Registerforskningsprojekter, hvori der ikke indgår biologisk materiale, skal ikke anmeldes til det videnskabsetiske komitésystem.

Hvis du ønsker at anvende oplysninger fra patientjournaler til forskning kræves der tilladelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan læse mere om fremgangsmåden her.

Har du brug for sundhedsdata i forbindelse med din forskning, kan du via Forskerservice i Sundhedsdatastyrelsen søge om registerdata på sundhedsområdet.