Jeg vil anmelde et projekt – hvilke indholdskrav er der?
etiske temaer grafik

FORSKER

Find vejledning om krav til dit forskningsprojekt og proceduren for anmeldelse

Læs mere
medlemmer grafik

FORSØGSPERSON

Find oplysninger om dine rettigheder som forsøgsperson samt andre praktiske informationer

Læs mere
om Det Etiske Råd grafik

OM NVK

Find praktiske oplysninger og information om National Videnskabsetisk Komité

Læs mere

COVID-19

grafisk illustration af coronavirus

Coronavirus og Covid-19

På grund af den særlige situation med Coronavirus og COVID-19, har NVK iværksat en række tiltag.

Læs mere om tiltagene

Godkendte COVID-19 kliniske forsøg i Danmark

Her finder du en oversigt over videnskabsetisk godkendte sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter vedrørende COVID-19 i perioden 15. marts 2020 til 16. april 2021.

Videnskabsetisk godkendte COVID-19-forskningsprojekter

Se også Lægemiddelstyrelsens hjemmeside for en oversigt over godkendte lægemiddelforsøg i Danmark.

Aktuelt

Problemer med at anmelde projekter

Opdatering 15-06-2021: Der opleves fortsat problemer med at anmelde nye projekter og tillæg i komitésystemets anmeldelsesdatabase, da anmeldere ikke modtager mail med logon-oplysninger. Fejlen undersøges fortsat. Der vil blive orienteret om nyt her på siden.

Ønsker du at anmelde et projekt til NVK, og oplever du ovenstående problemer, kan du på nuværende tidspunkt nøjes med at fremsende projektmaterialet som vanligt pr. mail og oplyse om, at den elektroniske anmeldelse via databasen afventer, at det tekniske problem er løst. OBS: Denne løsning gælder kun fsva. projekter, der skal anmeldes til NVK.

VMK logo

De Videnskabsetiske Medicinske Komiteer

Fra 26. maj 2021 skal alle ansøgninger om nye afprøvninger af medicinsk udstyr og produkter uden et medicinsk formål sendes til de nye nationale videnskabsetiske medicinske komiteer.
Gå til dvmk.dk