Jeg vil anmelde et projekt – hvilke indholdskrav er der?
etiske temaer grafik

FORSKER

Find vejledning om krav til dit forskningsprojekt og proceduren for anmeldelse

Læs mere
medlemmer grafik

FORSØGSPERSON

Find oplysninger om dine rettigheder som forsøgsperson samt andre praktiske informationer

Læs mere
om Det Etiske Råd grafik

OM NVK

Find praktiske oplysninger og information om National Videnskabsetisk Komité

Læs mere

COVID-19

grafisk illustration af coronavirus

Coronavirus og Covid-19

På grund af den særlige situation med Coronavirus og COVID-19, har NVK iværksat en række tiltag.

Læs mere om tiltagene

Godkendte COVID-19 kliniske forsøg i Danmark

Her finder du en oversigt over videnskabsetisk godkendte sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter vedrørende COVID-19 i perioden 15. marts 2020 til 16. april 2021.

Videnskabsetisk godkendte COVID-19-forskningsprojekter

Se også Lægemiddelstyrelsens hjemmeside for en oversigt over godkendte lægemiddelforsøg i Danmark.

Aktuelt

sundhedsperson sidder med tablet og kigger på sundhedsdata

Sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter

Igennem næsten to årtier har det alene været forskningsprojekter med ”våde data”, som skulle anmeldes til en videnskabsetisk komité. Fra den 15. juni 2020 skal også forskningsprojekter, hvor der alene indgår ”tørre data”, anmeldes.

Det er forskningsprojekter – de såkaldte sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter – med sensitive bioinformatiske data fra omfattende kortlægning af arvemassen eller fra billeddiagnostik. Her kan der være risiko for fremkomst af væsentlige sekundære helbredsfund om forsøgspersonerne, som de bør informeres om.

Læs mere om baggrunden

Hent tjeklister for anmeldelse