Jeg vil anmelde et projekt – hvilke indholdskrav er der?
etiske temaer grafik

FORSKER

Find vejledning om krav til dit forskningsprojekt og proceduren for anmeldelse

Læs mere
medlemmer grafik

FORSØGSPERSON

Find oplysninger om dine rettigheder som forsøgsperson samt andre praktiske informationer

Læs mere
om Det Etiske Råd grafik

OM NVK

Find praktiske oplysninger og information om National Videnskabsetisk Komité

Læs mere

COVID-19

grafisk illustration af coronavirus

Coronavirus og Covid-19

På grund af den særlige situation med Coronavirus og COVID-19, har NVK iværksat en række tiltag.

Læs mere om tiltagene

Godkendte COVID-19 kliniske forsøg i Danmark

Her finder du en oversigt over videnskabsetisk godkendte sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter vedrørende COVID-19 i perioden 5. marts 2020 til 16. december 2021.

Videnskabsetisk godkendte COVID-19-forskningsprojekter

Se også Lægemiddelstyrelsens hjemmeside for en oversigt over godkendte lægemiddelforsøg i Danmark.

Aktuelt

medicin

Jeg vil anmelde et projekt – hvilke indholdskrav er der?
Genvej til forskertjeklister
VMK logo

De Videnskabsetiske Medicinske Komiteer

Fra 26. maj 2021 skal alle ansøgninger om nye afprøvninger af medicinsk udstyr og produkter uden et medicinsk formål sendes til de nye nationale videnskabsetiske medicinske komiteer.
Gå til dvmk.dk