1. februar 2017

Samtykkeerklæringer

Komitésystemet har udarbejdet fortrykte standardsamtykkeerklæringer, som du kan anvende til dit forskningsprojekt. Se desuden gældende krav nedenfor, hvis du vælger ikke at anvende standarden.

Nedenfor finder du komitésystemets fortrykte samtykkeerklæringer. Hvis du ønsker en samtykkeerklæring, som du kan redigere eller kopiere fra, har vi lagt et link ind under hver samtykkeerklæring. Hver dog opmærksom på, at det kan være vanskeligere at få godkendt samtykkeerklæringer, som ikke følger de videnskabsetiske komitéers standarder. Du kan også finde de relevante krav, hvis du vælger ikke at fylde standarden.

I visse tilfælde kan det være relevant med en forældrefuldmagt. Hent den fortrykte forældrefuldmagt
NB: Husk at oplysningspligten efter GDPR artikel 13 gælder overfor den forælder, der afgiver fuldmagten. Hvis du er privat dataansvarlig, skal du desuden være opmærksom på databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, der opstiller særlige hjemmelskrav for behandling af personnumre. Hvis der anvendes et samtykke som grundlag for at behandle personnummer, skal den pågældende forælder orienteres om, at samtykket altid kan trækkes tilbage, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 7.

Fortrykte samtykkeerklæringer

S1: Samtykkeerklæring til habile personer
Hvor der ikke oprettes en forskningsbiobank og hvor der ikke er en rubrik til at frabede sig nye helbredsoplysninger.
Hent redigerbar version.

S2: Samtykkeerklæring til habile personer
Hvor der ikke oprettes en forskningsbiobank, men hvor der er en rubrik til at frabede sig nye helbredsoplysninger.
Hent redigerbar version.

S3: Samtykkeerklæring til habile personer
Hvor der oprettes en forskningsbiobank og hvor der ikke er en rubrik til at frabede sig nye helbredsoplysninger.
Hent redigerbar version.

S4: Samtykkeerklæring til habile personer
Hvor der oprettes en forskningsbiobank og hvor der er en rubrik til at frabede sig nye helbredsoplysninger.
Hent redigerbar version.

S5: Samtykkeerklæring til forældre
Hvor der ikke oprettes en forskningsbiobank.
Hent redigerbar version.

S6: Samtykkeerklæring til forældre
Hvor der oprettes en forskningsbiobank.
Hent redigerbar version.

S7: Samtykkeerklæring til voksne uden handleevne samt personer under værgemål
Hvor der ikke oprettes en forskningsbiobank.
Hent redigerbar version.

S8: Samtykkeerklæring til voksne uden handleevne samt personer under værgemål
Hvor der oprettes en forskningsbiobank.
Hent redigerbar version.

S9: Samtykkeerklæring til forsøgsværge i lægemiddelforsøg
Hent redigerbar version.

S10: Samtykkeerklæring til registerforskningsprojekter med informeret samtykke
Hvor der ikke er en rubrik til at frabede sig nye helbredsoplysninger.
Hent redigerbar version.

S11: Samtykkeerklæring til registerforskningsprojekter med informeret samtykke
Hvor der er en rubrik til at frabede sig nye helbredsoplysninger.
Hent redigerbar version.

S12: Samtykkeerklæring fra pårørende til forskning på afdøde
Hent redigerbar version.

S13: Samtykkeerklæring til genomforskning
S13: Appendiks: Genomforskning – særligt TILLÆG om retten til ikke-viden  

Hvis standarden ikke anvendes

Hvis standarden ikke anvendes, gælder nedenstående krav. Dato og versionsnr. skal påføres dokumentet og hver gang, der foretages ændringer.

Giv mulighed for at indsætte følgende:

 1. Original titel på forsøget

 2. Identifikation af projektet, fx henvisning til komiteens sagsnr.

 3. Datering af erklæringen

 4. At der gives mulighed for at skrive under på:

  1. At deltage i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt
  2. Husk to rubrikker, hvis begge forældre har forældremyndigheden i projekter med børn
  3. At have modtaget skriftlig og mundtlig information
  4. At frabede sig at blive kontaktet om væsentlige helbredsmæssige fund
  5. At ønske at kende projektets resultat eller konsekvenser for forsøgspersonen

  6. Hvis der udtages biologisk materiale til en forskningsbiobank:

  7. Samtykke til at udtage og opbevare biologisk materiale i forbindelse med forsøget (en forskningsbiobank)
  8. Den informerende person skal skrive under på, at den skriftlige information er udleveret til forsøgspersonen, og at mundtlig information har fundet sted.